Usługi detektywistyczne

Najlepsze usługi detektywistyczne w Polsce!

Usługi detektywistyczne

Usługami detektywistycznymi są czynności polegające na uzyskiwaniu informacji o osobach, przedmiotach i zdarzeniach, realizowane na podstawie umowy zawartej ze zleceniodawcą, w formach i w zakresie niezastrzeżonych dla organów i instytucji państwowych na mocy odrębnych przepisów a w szczególności:

1.zbieranie informacji w sprawach cywilnych,

2.zbieranie informacji dotyczących majątku, zdolnosci płatniczych oraz wiarygodności w stosunkach gospodarczych osób i jednostek    organizacyjnych,

3. poszukiwanie mienia.