Dział prawny

Windykacja, antywindykacja i upadłość konsumencka

Keith Keller

windykacja

antywindykacja

upadłość konsumencka

Windykacja

Zadaniem monitoringu wierzytelności jest zapobieganie powstaniu problemów z otrzymywaniem terminowych wpłat. Windykacja natomiast zajmuje się usuwaniem skutków takich opóźnień i odzyskiwaniem pieniędzy. Monitoring należności poprzedza rozpoczęcie windykacji.

 

Problem nieterminowych płatności w wielu firmach doprowadza do utraty płynności finansowej. W efekcie przedsiębiorca, który dotąd regulował należności w terminie, nagle nie ma środków na zapłatę za usługi czy produkty. Wpływa to negatywnie na wizerunek firmy, zniechęca do współpracy z nią i może stanowić przyczynę kolejnych trudności. Często sami przedsiębiorcy zwlekają miesiącami z przypomnieniem Dłużnikowi o przeterminowanej fakturze to również może powodować, że Kontrahenci nie płacą na czas. Mogą mieć na ten cel środki, a mimo tego, nie regulują należności.
By uniknąć takich sytuacji, warto stosować monitoring należności. Nie jest to rozwiązanie, na które powinny stawiać wyłącznie duże przedsiębiorstwa – jest ono sugerowane nawet w przypadku jednoosobowych działalności.
Celem monitoringu należności Klienta o tym, że zbliża się termin płatności. Kolejnym etapem jest informowanie Klienta o tym, że termin płatności upłynął i należy niezwłocznie uregulować fakturę. Ważne jest jednak, żeby treść wiadomości była łagodna – przypomnienie o konieczności zapłaty nie powinno negatywnie wpłynąć na relacje z Kontrahentem.

Antywindykacja

Na działania antywindykacyjne naszego działu prawnego składa się szereg czynności, dopasowanych do indywidualnych potrzeb Klienta, służących poszanowaniu praw dłużników oraz wierzycieli w procesie egzekucji komorniczej, oraz szeroko pojmowanej windykacji długów i należności.

W zakresie oferowanych przez nas usług antywindykacyjnych znajduje się m.in.:

– badanie zasadności roszczeń oraz formy ich egzekwowania,
– ochrona przed uporczywym nękaniem ze strony wierzycieli, firm windykacyjnych, kancelarii komorniczych,
– prowadzenie negocjacji z wierzycielami lub komornikami,
– zabezpieczenie interesów dłużnika oraz wierzyciela, ochrona przed sprzedażą majątku za zaniżoną kwotę,
– reprezentacja Klientów przed sądami i komornikami.

Wszystkie podejmowane przez nas działania antywindykacyjne prowadzone są zgodnie z obowiązującym prawem. Wielu dłużników nie zdaje sobie sprawy z faktu, że dochodzenie przez wierzycieli za pośrednictwem firm windykacyjnych czy komorników sporej części długów jest bezzasadne – np. z uwagi na ich przedawnienie, czy fakt, że długi dotyczą nie tej osoby, wobec której prowadzone jest postępowanie.

Błędem jest myślenie, jakoby antywindykacja była usługą pomocną wyłącznie dla dłużników. Również wielu wierzycieli nie zawsze zdaje sobie sprawę z tego, że zbycie przez komornika majątku dłużnika po cenie znacznie zaniżonej, łamie ich prawo do skutecznego dochodzenia roszczeń. Monitorowanie pracy komorników i windykatorów jest więc korzystne zarówno dla osób zadłużonych, jak i dla wierzycieli.

Upadłość konsumencka

W naszym biurze opowiesz nam swoja historię, bezpłatnie dokonamy oceny stanu prawnego i pomożemy Ci podjąć decyzje odnośnie możliwości przystąpienia do procedury upadłości konsumenckiej.

Upadłość konsumencka to przede wszystkim postępowanie sądowe skierowane wyłącznie dla osób prywatnych, które nie prowadzą działalności. Jeśli zatem należysz do grona przedsiębiorców, to nie możesz z niej skorzystać.

Jak można się łatwo domyślić, upadłość konsumencka umożliwiona została jedynie osobom, które są niewypłacalne, czyli niebędące w stanie regulować swoich zobowiązań od co najmniej 3 miesięcy. Głównym celem postępowania upadłościowego jest oddłużenie, które może polegać na:

  • zaspokojeniu wierzycieli np. z majątku dłużnika,
  • umorzenie części lub całości długów.

Co istotne, według najnowszych przepisów sądy nie będą jak wcześniej oddalać wniosków o upadłość osób, które doprowadziły do swojego zadłużenia w sposób umyślny lub wskutek rażącego niedbalstwa. Jeśli zatem Twoja niewypłacalność wynika np. z niefrasobliwego korzystania z kredytów i pożyczek, a nie z powodu utraty pracy bądź choroby, masz prawo złożyć wniosek o upadłość.

Kiedy konsument pozostaje niewypłacalny? Przede wszystkim w sytuacji, gdy jego miesięczne wynagrodzenie jest zbyt niskie, aby mógł on pokryć wydatki związane z utrzymaniem oraz spłatą długów.

W naszym biurze opowiesz nam swoja historię, bezpłatnie dokonamy oceny stanu prawnego i pomożemy Ci podjąć decyzje odnośnie możliwości przystąpienia do procedury upadłości konsumenckiej.